Arriaga antzokia

Teatro Arriaga

 

Year:  1890

Architect:  Joaquin de Rucoba

Capacity:  1200

Stage: 13x12x8 m